iglika

Проверка за автентичност на изображения в социалните медии

Този метод е публикуван в изданието на бюлетина The Sift® от 1 февруари 2021 г. като част от проекта News Literacy (Грамотност за новини). Във… Прочетете повече »Проверка за автентичност на изображения в социалните медии

Задача iii

Проверка на факти (fact-checking) Отговаря ли твърдението за факт на действителността? Направете проучване и опитайте да откриете информация за видеото и събитието, което е документирано.… Прочетете повече »Задача iii

Задача ii

Проучете ревизиите на Директива 89/552/EEC. Какво определение бихте дали на тази директива в едно изречение? Кога (в коя ревизия) медийната грамотност е въведена за пръв… Прочетете повече »Задача ii

Задача i

  • задачи

Изберете си едно от петте видеа, включени в колекцията Media Theorised (ще намерите връзка в секция Библиотека). Ако желаете – разпределете ги балансирано помежду си.… Прочетете повече »Задача i