Насърчаване на медийната грамотност – приоритет и в “Творческа Европа” 2021-2027

Твореска Европа е програмата на ЕС, която оказва подкрепа за развитието на културните и творческите сектори. Бюджетът на програмата за… Прочетете повече »Насърчаване на медийната грамотност – приоритет и в “Творческа Европа” 2021-2027