iglika

Насърчаване на медийната грамотност – приоритет и в “Творческа Европа” 2021-2027

Твореска Европа е програмата на ЕС, която оказва подкрепа за развитието на културните и творческите сектори. Бюджетът на програмата за… Прочетете повече »Насърчаване на медийната грамотност – приоритет и в “Творческа Европа” 2021-2027

Насоки на ЕК за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 26 май 2021

„Заплахите от дезинформацията онлайн се развиват бързо и трябва да засилим общите си действия за овластяване на гражданите и защита… Прочетете повече »Насоки на ЕК за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 26 май 2021

Медийната грамотност на XXI век: елементарна теория

За отправна точка прегледайте съдържанието на Information Literacy in the Digital Age. Можете да дублирате някои от видовете грамотност, включени… Прочетете повече »Медийната грамотност на XXI век: елементарна теория