За този курс

Курсът Европейски подход към медийната грамотност се провежда за първи път през 2021 година и цели (i) да запознае студентите в информационно-медиен профил на специалност „Европеистика“ с политиките на Европейския съюз в областта на медийната грамотност и (ii) и да допринесе за развитието на тяхната медийна, информационна и цифрова грамотност чрез теоретична и практическа подготовка.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

  • Медийната грамотност в едно демократично общество – между протекционизма и овластяването [2 часа]
  • Медийната грамотност в политическия дневен ред на Европейския съюз. Медийна грамотност и гражданско участие [2 часа]
  • Дефиниции. Рамки. Основни заинтересовани страни [2 часа]
  • Измерване на медийната грамотност. Трудности и ограничения в установяването на нивата на медийна грамотност [2 часа]
  • Видове онлайн медии. Структура на онлайн медия. Компоненти на цифровото медийно съдържание.  Медийна собственост. Финансиране. Редакционна политика [2 часа]
  • Търсене в интернет. Разширено търсене в Google. Алтернативни начини за откриване на информация от медийни сайтове. Проблеми на откриването на информация чрез търсачки на медийни сайтове [4 часа]
  • Визуална грамотност. Изображения и видео. Проверка на първоизточник (реверсивно търсене). Завръщане в миналото. Платформи за споделяне на видео съдържание. Wayback machine – приложение при търсене на документи и медийни публикации. Thatpersondonotexist. Плитки и дълбоки фалшифицирани видеоклипове. [4 часа]
  • Проверка на факти. Организации за проверка на факти. Партньорска мрежа на Facebook. Методи за проверка на факти в цифрови медии. Ограничения в проверката на факти [4 часа]
  • Създаване на медийно съдържание. Хипертекстуалност. Мултимодалност. Цитиране на източници. Wikipedia – възможности и ограничения. Създаване на статия в Wikipedia. [4 часа]
  • Политическа реклама във Facebook. Работа с регистъра на Facebook. Политическа реклама в онлайн медии. Политически адверториъл. Предизборна кампания в социални и онлайн медии (търговски, обществени) [4 часа]

Препоръчителна литература

Основна:

Заключения на Съвета относно медийната грамотност във постоянно променящия се свят (2020 / C 193/06) и включените в приложението релевантни политически документи, проучвания и доклад
Огнянова, Нели. 2014. Медийна политика и право на ЕС. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
UNESCO MIL CLICS. 2021. Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners (Summary of Second Edition)
Artificial Intelligence: Media and Information Literacy, Human Rights and Freedom of Expression. 2021. А collection of papers “Artificial Intelligence: Media and Information Literacy, Human Rights and Freedom of Expression”, part of the UNESCO IITE’s series of publications entitled “Digital Transformation of Education”.
N. Muratova, A. Grizzle, D. Mirzakhmedova. 2019. Media and information literacy in journalism: a handbook for journalists and journalism educators. Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
Divina Frau-Meigs & Jordi Torrent. 2009. Mapping Media Education Policies in the World. Visions, Programmes and Challenges. United Nations, Alliance of Civilizations, UNESCO, European Commission, Grupo Comunicar
Masterman, Len. 1985. Teaching the Media
Tornero, Pérez & Pi, Mireia. Media Literacy Policy in European Union. A New Horizon
Tornero, Pérez et al. 2010. Trends and models of Media literacy in Europe: Between digital competence and critical understanding. Anàlisi. 10.7238/a.v0i40.1146.
UNESCO. 2013. Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies
European Audiovisual Observatory. Mapping of media literacy practices and actions in EU-28. Council of Europe. 2018
Martens, H, Hobbs, R. (2015) How media literacy supports civic engagement in a digital age. Atlantic Journal of Communication 23 (2), 120-137
Buckingham, D. 2010 Defining Digital Literacy. In: Bachmair B. (eds) Medienbildung in neuen Kulturräumen. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92133-4_4    
Livingstone, Sonia. 2011. Media literacy: Ambitions, policies and measures.
European University Institute, 2020. Monitoring media pluralism in the digital era. Application of the media pluralism monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019, Elda Brogi, Roberta Carlini, Iva Nenadic, Pier Luigi Parcu, Mario Viola de Azevedo Cunha
Wardle, Claire. (2017) Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking.
Report of the LSE Commission On Truth Trust And Technology. (2018) Tackling the Information Crisis: A Policy Framework for Media System Resilience
Study on media literacy and online empowerment issues raised by algorithm-driven media services. (2019) A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology by: RAND, Europe, Open Evidence
How do Digital Media & Learning (DML) and Media Literacy Communities Connect? Why is it important that these communities work together towards common goals? Henry Jenkins and Tessa Jolls on the meaning of Media Literacy and the need for a strong coalition of advocates regardless of the name. (2014)
Hobbs, Renee. 2011. The State of Media Literacy: A Response to Potter

Допълнителна:

Hobbs, Renee. 2011. The State of Media Literacy: A Response to Potter. Journal of Broadcasting & Electronic Media
Hobbs, Renee. 2018. Expanding the concept of literacy. Media Literacy Around the World
Hobbs, Renee. 2021. MIND OVER MEDIA: Propaganda Education for a Digital Age.
Jenkins, Henry. 2007. From participatory culture to Participatory Democracy. Henryjenkins.org.
Celot, Paolo. 2015. Assessing Media Literacy Levels in Europe and the EC Pilot Initiative
Ministry of Education and Culture.2019. Media Literacy in Finland
Martens, Hans. 2010. Evaluating Media Literacy Education: Concepts, Theories and Future Directions
UNESCO. 2017. Media and information literacy curriculum for teachers.
Transmedia Literacy in The New Media Ecology. White Paper. (2018)
Rosling, Hans, Rosling, Ola & Rönnlund, Anna Rosling. 2018. Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *