Упражнение i

1. Проучете сайта и проекта EUvsDisinfo, като работите в малки екипи – разделете се по групи от двама или трима

Можете да използвате това работно пространство за дискусия и сътрудничество:

Кой стои зад EUvsDisinfo? Кога и защо (цел, обект, предмет) е създаден този сайт? (три различни източника)

Проучете базата данни. Откривате ли сайтове на български език, разпространяващи дезинформация. Каква е насочеността им – какво целят?

Медийно отразяване – открийте и анализирайте информационни единици, в които EUvsDisinfo е цитиран като източник или включен по друг начин. Как е представен/описан сайтът (може да използвате цитати)? Съвпада ли описанието с начина, по който се самоопределя EUvsDisinfo? Срещате ли разминавания? Срещате ли негативни оценки/коментари? Ако да – от какво естество (произход, аргументи, мнения). Валидни ли са аргументите според вас?

Използвайте работните листи (google docs):

група 1 група 2 група 3 група 4 група 5 група 6 група 7

2. Изпълнете куиза на EUvsDisinfo. Работете в същите групи като един от вас записва в работните листи стъпките, които сте изпълнили, и аргументи за взетото решение (избор на отговор)

3. Попълнете (индивидуално) въпросника

Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *