Насоки на ЕК за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 26 май 2021

Заплахите от дезинформацията онлайн се развиват бързо и трябва да засилим общите си действия за овластяване на гражданите и защита на демократичното информационно пространство. Необходим е нов по-строг кодекс, тъй като се нуждаем от онлайн платформи и други участници, за да се справим със системните рискове, свързани с техните услуги и алгоритмичното усилване, да не ги оставяме да се контролират сами, да спрем да позволяваме да се генерират приходи от дезинформацията, като същевременно напълно се запази свободата на словото.“ Вера Йоурова

В насоките се призовава за подсилване на Кодекса чрез неговото укрепване в следните области:

По-голямо участие с индивидуализирани ангажименти

Прекратяване на финансирането на дезинформацията

Гарантиране на интегритета на услугите

Предоставяне на възможност на ползвателите да разпознават и сигнализират за дезинформация

Например: Ползвателите, чието съдържание или профили са били обект на мерки, предприети в отговор на подобно сигнализиране, следва да имат достъп до подходящ и прозрачен механизъм за обжалване и търсене на правна защита. Укрепеният кодекс следва също така да повиши видимостта на надеждната информация от обществен интерес и да предупреждава ползвателите, които са имали достъп до съдържание, обозначено като невярно от проверителите на факти

Увеличаване на обхвата на проверката на фактите и предоставяне на по-голям достъп до данни за изследователите

Стабилна рамка за мониторинг

Подписалите страни следва да разработят Център за прозрачност, където посочват кои политики са приели за изпълнение на ангажиментите по кодекса, как те са били приложени, и показват всички данни и показатели, свързани с ключовите показатели за ефективност

Ще бъде създадена постоянна работна група , председателствана от Комисията. В нея ще участват подписалите кодекса страни, представители на Европейската служба за външна дейност, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) и Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO)

Виж още: EDMO Week: United Against Disinformation

Fri 11 June 14.30 – 17.00 EDMO goes local – Media and Information Literacy and the EDMO hubs

The Commission has announced the eight selected hubs, each one covering one or more Member States that will become part of the EDMO network of hubs on digital media to contribute to the fight against disinformation across Europe. The selected hubs cover Ireland, Belgium, Czechia, Denmark, Finland, France, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, as well as Norway, in the EEA. They should be operational by the end of summer 2021.

Each hub will contribute to the creation of a multidisciplinary community by pulling together academic researchers, fact-checkers, media practitioners and other relevant stakeholders to create a network capable of:

  • Detecting and analysing disinformation campaigns, as well as producing content to support mainstream and local media  and  public  authorities  in  exposing  harmful  disinformation campaigns;
  • Organising media literacy activities at national or multinational level;
  • Providing support to national authorities for the monitoring of online platforms policies and the digital media ecosystem.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *