Задача ii

Проучете ревизиите на Директива 89/552/EEC. Какво определение бихте дали на тази директива в едно изречение? Кога (в коя ревизия) медийната грамотност е въведена за пръв път? Как са се изменили дефиницията за медийна грамотност и разпоредбите, отнасяща се косвено или пряко до медийната грамотност на гражданите? Анализирайте текстовете – какви промени откривате и на какво се дължат (в какъв контекст и с какви цели са направени измененията)?

Относно изпълнението на задачата: няма очакване за обем повече от 1 страница в Word (font size 12), няма и минимален обем, стига текстът да е съдържателен. Желателно е цитирането на източници чрез хипервръзки или бележки под линия

За повече информация (и улеснение): Government of Ireland. Online Safety and Media Regulation Bill. General Scheme (p2)

Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *