без категория

Насърчаване на медийната грамотност – приоритет и в “Творческа Европа” 2021-2027

Твореска Европа е програмата на ЕС, която оказва подкрепа за развитието на културните и творческите сектори. Бюджетът на програмата за новата многогодишна рамка 2021-2027 е… Прочетете повече »Насърчаване на медийната грамотност – приоритет и в “Творческа Европа” 2021-2027

Насоки на ЕК за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 26 май 2021

„Заплахите от дезинформацията онлайн се развиват бързо и трябва да засилим общите си действия за овластяване на гражданите и защита на демократичното информационно пространство. Необходим… Прочетете повече »Насоки на ЕК за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 26 май 2021

Многоезична онлайн платформа на Конференцията за бъдещето на Европа

https://futureu.europa.eu Ursula von der Leyen: With this citizens’ platform, we are giving everyone the opportunity to contribute to shaping the future of Europe and engage… Прочетете повече »Многоезична онлайн платформа на Конференцията за бъдещето на Европа

Fiskkit

Имаме възможността да тестваме инструмент за критично мислене, дълбоко аналитично четене и социален коментар на медийни текстове. Имаме безплатен достъп до Fiskkit за образователни цели,… Прочетете повече »Fiskkit

Проверка за автентичност на изображения в социалните медии

Този метод е публикуван в изданието на бюлетина The Sift® от 1 февруари 2021 г. като част от проекта News Literacy (Грамотност за новини). Във… Прочетете повече »Проверка за автентичност на изображения в социалните медии